#2986

Ninja School thường (dưới 500k)

Cấp độ: 90

Server: Bokken

Class: Kunai

TTGT: Không

Nổi bật: kunai lv90 pt song nhím

350,000 ATM
437,500 CARD

Cấp độ: 90

Server: Bokken

Class: Kunai

TTGT: Không

Nổi bật: kunai lv90 pt song nhím

Tài khoản liên quan

kiếm lv70
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
140,000đ
tiêu lv79 gần full 14
Cấp độ: 79
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
250,000đ
kiếm lv115 full 14
Cấp độ: 115
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
400,000đ
kiếm lv98 gần full 14
Cấp độ: 98
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
350,000đ
tiêu lv94 gần full 14 mắt 3
Cấp độ: 94
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
450,000đ
quạt max buf full máp
Cấp độ: 76
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
60,000đ
tieu lv69 gần full 14
Cấp độ: 69
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
320,000đ
kiếm lv70 gần full 12
Cấp độ: 70
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
250,000đ