#2990

Ninja School thường (dưới 500k)

Cấp độ: 115

Server: Shuriken

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv115 full 14

400,000 ATM
500,000 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 115

Server: Shuriken

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv115 full 14

Tài khoản liên quan

cung lv70 vk12
Cấp độ: 70
Server: Shuriken
Class: Cung
TTGT: Không
180,000đ
kiếm lv62 vk12
Cấp độ: 64
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
đao lv60 vk12
Cấp độ: 60
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
150,000đ
cung lv77 gần ful 12
Cấp độ: 77
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
140,000đ
cung lv69 vk14
Cấp độ: 69
Server: Shuriken
Class: Cung
TTGT: Không
450,000đ
tiêu lv70 mắt 2
Cấp độ: 70
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
250,000đ
kiếm lv49 full 12 acc 1nv
Cấp độ: 49
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
170,000đ
đao lv68 vk12
Cấp độ: 68
Server: Shuriken
Class: Đao
TTGT: Không
150,000đ