#2999

Ninja School thường (dưới 500k)

Cấp độ: 90

Server: Bokken

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv90 vk14

450,000 ATM
562,500 CARD

Cấp độ: 90

Server: Bokken

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv90 vk14

Tài khoản liên quan

kunai lv69 gần full 12
Cấp độ: 69
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
300,000đ
cung lv81 vk12
Cấp độ: 81
Server: Shuriken
Class: Cung
TTGT: Không
200,000đ
tiêu lv100
Cấp độ: 100
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
200,000đ
kunai lv69
Cấp độ: 69
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
200,000đ
tiêu lv90 gần full 14 mắt 4
Cấp độ: 90
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
450,000đ
Đao lv60 max sách 17 bánh
Cấp độ: 60
Server: Shuriken
Class: Đao
TTGT: Không
200,000đ
quạt lv70 vk14
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
280,000đ
kiếm lv70
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
140,000đ