#3027

Ninja School thường (dưới 500k)

Cấp độ: 59

Server: Shuriken

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu lv59 full 12-14 99% mắt 2

400,000 ATM
500,000 CARD

Cấp độ: 59

Server: Shuriken

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu lv59 full 12-14 99% mắt 2

Tài khoản liên quan

tiêu lv94 gần full 14 mắt 3
Cấp độ: 94
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
450,000đ
tiêu lv100
Cấp độ: 100
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
200,000đ
kiếm lv49 full 12
Cấp độ: 49
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
đao lv130 vk16 gần full 14 ac 1n ...
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
350,000đ
kiếm lv68 gần full 12
Cấp độ: 68
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ
cung lv81 vk12
Cấp độ: 81
Server: Shuriken
Class: Cung
TTGT: Không
200,000đ
kiếm lv62 vk12
Cấp độ: 64
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
cung lv69 vk14
Cấp độ: 69
Server: Shuriken
Class: Cung
TTGT: Không
450,000đ