#3037

Ninja School thường (dưới 500k)

Cấp độ: 69

Server: Shuriken

Class: Cung

TTGT: Không

Nổi bật: cung lv69 vk14

450,000 ATM
562,500 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 69

Server: Shuriken

Class: Cung

TTGT: Không

Nổi bật: cung lv69 vk14

Tài khoản liên quan

tiêu lv70 mắt 2
Cấp độ: 70
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
250,000đ
cung lv98 gần full 14 15
Cấp độ: 98
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
450,000đ
kiếm lv49 full 12
Cấp độ: 49
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
đao lv48
Cấp độ: 48
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
100,000đ
kunai lv70 vk14
Cấp độ: 70
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
350,000đ
kiếm lv109 vk13
Cấp độ: 109
Server: Sensha
Class: Kiếm
TTGT: Không
230,000đ
kunai lv70
Cấp độ: 70
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
80,000đ
cung lv59 vk12
Cấp độ: 59
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
130,000đ