Up Thuê +Làm mắt

Chọn:
Lựa chọn dịch vụ:

Chọn Số ngày úp, Chọn map cần úp, Lựa Chọn giữ lv hoặc không ( Hổ trợ Pk âm)
Để kiểm tra nick úp : chát xemxu,xemlv,xemtg,mapup

Mô tả

#CÁCH VÀO NICK KHI ĐANG UP:

➡ Bước 1: Khách click vào đây để đổi mật khẩu.

➡ Bước 2: Khách đăng nhập vào chơi game như bình thường.

➡ Bước 3: Khi muốn up lại, khách đổi lại mật khẩu như cũ rồi vào game.