Tất cả
kiếm lv99 full16 pt tiêu 101 son ...
Cấp độ: 99
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
6,000,000đ
tiêu lv130 vk16 điểm mắt 5
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
800,000đ
kunai lv130 full 16
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
4,000,000đ
tiêu lv130 full 16 ngọc ngon
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
5,000,000đ
tiêu lv90 3 món +16
Cấp độ: 90
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
600,000đ
tiêu lv130 vk16
Cấp độ: 130
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
600,000đ
kiếm lv90
Cấp độ: 90
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
3,300,000đ
tiêu lv70 vk16 gần full tl9 nam ...
Cấp độ: 70
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ
đao lv80 full 16 mắt 5
Cấp độ: 80
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
4,500,000đ
cung lv130 gần full 16 có hào q ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken
Class: Cung
TTGT: Không
6,000,000đ
kunai lv99 nhẫn +16
Cấp độ: 99
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
550,000đ
quạt lv99 gần full 16
Cấp độ: 99
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
1,700,000đ
đao lv130
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Đao
TTGT: Không
500,000đ
tiêu lv90 full 14 15
Cấp độ: 90
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
450,000đ
kunai lv98 vk dày +16 pt tiêu lv9 ...
Cấp độ: 98
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
1,400,000đ
đao 130 ngọc 3v8 8v7 9v6 pt tiê ...
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
24,000,000đ
kunai lv90 full16 2 tỷ yên tbs 8 ...
Cấp độ: 90
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
5,000,000đ
kiếm lv99 2 món +16 pt song nhí ...
Cấp độ: 99
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
500,000đ
tiêu lv99 vk16 pt tiêu lv108 gầ ...
Cấp độ: 99
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,400,000đ
cung lv110 pt tiêu lv92
Cấp độ: 110
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
700,000đ