Tất cả
kunai lv99 vk16 275k lượng 3k7 v ...
Cấp độ: 99
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
27,000,000đ
tiêu lv64 146k lượng lượng 2 ...
Cấp độ: 64
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
14,500,000đ
kunai lv50 vk14
Cấp độ: 50
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
500,000đ
kiếm lv59
Cấp độ: 59
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
500,000đ
kunai lv90 gần full 16
Cấp độ: 90
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
1,800,000đ
tiêu lv70 vk16 gần full tl9 nam ...
Cấp độ: 70
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,700,000đ
...
Cấp độ: 69
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
13,000,000đ
tiêu lv99 full 16 ngọc ngon hào ...
Cấp độ: 99
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
25,000,000đ
đao lv80 full 16 mắt 5
Cấp độ: 80
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
5,000,000đ
cung lv130 gần full 16 có hào q ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken
Class: Cung
TTGT: Không
6,500,000đ
kunai lv99 nhẫn +16
Cấp độ: 99
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
550,000đ
quạt lv99 gần full 16
Cấp độ: 99
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
1,900,000đ
đao lv99 full 16 điểm mắt 5
Cấp độ: 99
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT:
8,000,000đ
tiêu lv59 full 14 gần full tl9
Cấp độ: 59
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,000,000đ
tiêu lv58 ngọc stcm 4
Cấp độ: 58
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
650,000đ
kunai lv90 vk16mắt 4
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
800,000đ
kunai lv110 mắt 4
Cấp độ: 110
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
500,000đ
kunai lv59 full 14
Cấp độ: 59
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
500,000đ
cung lv130 có ngọc 8
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
3,800,000đ
đao lv130
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Đao
TTGT: Không
500,000đ